O nas

Firma Mr. Light powstała przede wszystkim z pasji do roślin, a także z chęci dzielenia się możliwościami, które ułatwiają ich uprawę w warunkach domowych. Odpowiednia ilość światła ma kluczowe znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu roślin, dlatego w oparciu o swoje kilkuletnie doświadczenie wybraliśmy najbardziej optymalne rozwiązanie jakim jest doświetlanie roślin lampami ledowymi. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszej firmy.

Kontakt

  • Phone:
  • Address:

    Mr. Light Gracjan Patej

    ul.Wisławy Szymborskiej 2A/39 42-500 Będzin

  • Email:
  • Working days/hours:
    Poniedziałek-Piątek: 9:00-16:00

Gwarancja

1. Okres gwarancji określony jest na aukcji. Do każdego produktu dostarczana jest karta gwarancyjna wysyłana mailowo.

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu widocznej na dokumencie sprzedaży.

3. Gwarant zobowiązuje się do wymiany każdej wadliwej sztuki. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Serwis.

4. Serwisantem jest firma Mr.Light Gracjan Patej z siedzibą w Będzinie przy ulicy Wisławy Szymborskiej 2A/39, 42-500 Będzin.

W przypadku, gdy uszkodzenie produktu występuje podczas trwania gwarancji, sklep zobowiązuje się do usunięcia jej w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do sklepu.

Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania przedmiotu reklamacji w sklepie.

5. Jeśli wada zostanie zauważona w trakcie trwania okresu gwarancji, należy dostarczyć produkt do sklepu w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie w transporcie.

6. W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do nabywcy pokrywa gwarant. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest wypełnienie formularza reklamacji towaru, który stanowi część gwarancji (bez skreśleń i przeróbek) oraz oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu.

7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany przedmiotu reklamacji na nowy lub zwrot środków, jeśli w okresie gwarancji koszt naprawy przewyższa jego wymianę. Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez nabywcę.

8. Lamp należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z warunkami eksploatacji tudzież żywotność lamp LED uzależniona jest głównie od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy lampy LED odpowiada tylko i wyłącznie kupujący. (Warunki eksploatacji podane są w zakładce “warunki eksploatacji” na stronie internetowej https://snfkn.pl/mrlight_updated

9. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń powstałych przez czynniki mechaniczne, uszkodzeń powstałych przez zjawiska atmosferyczne (za miejsce montażu odpowiada nabywca) w tym spoza przedziału temperatur podanych w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności chyba, że IP produktu umożliwia pracę w takich warunkach

-uszkodzeń powstałych poprzez zasilanie produktu ze źródeł niezgodnych ze specyfikacją

-wszelkich napraw i ingerencji w produkt na własną rękę

-w przypadku nieuzasadnionej reklamacji tzn. stwierdzeniu pełnosprawności produktu, nabywca zobowiązany jest odebrać produkt we własnym zakresie lub pokryć koszty związane z przesyłką zwrotną do nabywcy.

Góra